To create a linkable banner add, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

KDC: Lợi nhuận KIDO tăng mạnh sau kiểm toán

 

Với kết quả kinh doanh sau kiểm toán, kết thúc nửa đầu năm 2023, KIDO đã hoàn thành 30% kế hoạch doanh thu và 83% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của công ty sau soát xét ghi nhận đạt 564,6 tỷ đồng, tăng 12,7%. Nguyên nhân được phía KIDO lý giải là do tại thời điểm lập báo cáo tài chính chưa soát xét công ty chưa có đủ cơ sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của KIDO đạt 4.505 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Trước thuế, công ty báo lãi 755 tỷ đồng, tăng 77% so với nửa đầu năm 2022.

Năm 2023, KIDO lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần đạt 15.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, KIDO đã hoàn thành 30% kế hoạch doanh thu và 83% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của KIDO đạt 12.870 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu kỳ. Trong mục tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tương đương tiền của KIDO tăng mạnh 12 lần, từ 52 tỷ đồng lên 630 tỷ đồng tại cuối kỳ.

Bên cạnh đó, chỉ số hàng tồn kho tại cuối tháng 6/2023 đạt 1.347 tỷ đồng, giảm 39%; chủ yếu do mức sụt giảm đến từ tiền nguyên vật liệu và thành phẩm.

Tại ngày 30/6/2023, dư nợ của KIDO là 5.113 tỷ đồng, giảm 26% so với số đầu năm, trong đó chiếm đa số là nợ ngắn hạn. Đáng chú ý, vay ngắn hạn và dài hạn của KIDO đều có xu hướng giảm trong kỳ. Cụ thể, nợ ngắn hạn giảm 36% xuống còn 2.667 tỷ đồng; nợ dài hạn giảm 33% còn 500 tỷ đồng.

Trước đó, KIDO cho biết đã hoàn tất giao dịch theo từng giai đoạn và hiện chiếm tỉ lệ 51% tại Công ty sở hữu thương hiệu bánh bao Thọ Phát vào ngày 23/8/2023.

Thông qua hoạt động đầu tư và M&A này, KIDO đặt kế hoạch doanh thu cho Thọ Phát cùng với mảng bánh của tập đoàn sẽ đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận kế hoạch là 200 tỷ đồng năm 2023.

Trước đó, KIDO thông tin rằng sẽ đầu tư để nắm quyền chi phối tại công ty sở hữu Thương hiệu Thọ Phát thông qua 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ hoàn tất mua 25% cổ phần. Giai đoạn 2, KIDO sẽ mua đến 51% và tối đa lên đến 70% để chi phối và sở hữu thương hiệu này.

Nguyễn Phương Anh


Đọc thêm : Star Pacifica liên tục mua vào cổ phiếu của CTCP Tập đoàn KIDO 👉🏾 http://rb.gy/h6z5y

  1. Với kết quả kinh doanh sau kiểm toán, kết thúc nửa đầu năm 2023, KIDO đã hoàn thành 30% kế hoạch doanh thu và 83% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. 👍 t.ly/ea9sz

    Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.

vietnambusinesstimes.com

Sample Text

To create a link able banner ads, add a link with an uploaded image URL to display an image or insert your ads HTML markup to display as your ads. Below is an example:-

© Doanh Nhân Việt

plug-ins